Yönetim Kurulu Üyeleri31.04.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında;
Yönetim Kurulu'na yapılan gizli oylama sonucu oybirliği ile aşağıdaki üyeler seçilmiştir.

Asil ÜYELER
Prof.Dr. Asuman BOZKIR
Prof.Dr. Gülgün AYHAN KILCIGİL
Doç.Dr. Özge ÜLKER
Dr. Gizem KAYKI MUTLU
Ecz. Hülya GÜNEŞ
Yedek Üyeler
Doç.Dr. Meltem CEYLAN ÜNLÜSOY
Doç.Dr. Alper GÖKBULUT
Doç.Dr. Işıl ÖZAKÇA GÜNDÜZ
Dr. Öğr.Üyesi Berrin KÜÇÜKTÜRKMEN
Uzm.Ecz.Nuri ÖZMEN