TarihçeAnkara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunları derneğinin kuruluş çalışmalarına dönemin Dekanı Prof.Dr.Eriş ASİL’in girişimleri ile başlatılmış ve Prof.Dr.Eriş ASİL’in başkanlığında 8 kurucu üye ile derneğin kuruluş başvurusu yapılmıştır.

Kurucu Üyeleri

Prof. Dr. Eriş ASİL

Prof. Dr. Rahmiye ERTAN

Prof. Dr. Nevin VURAL

Prof. Dr. Engin ŞARER

Prof. Dr. Feyyaz ONUR

Prof. Dr. Kutlay BURAT

Prof. Dr. Semra KURUCU ve Doç. Dr. Nurten ÖZDEMİR dır.

Kurucu üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak 3.7.1991 tarihinde  geçici yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Eriş ASİL(Başkan),  Prof. Dr. Kutlay BURAT(Başkan yardımcısı), Prof. Dr. Semra KURUCU(Sekreter) ve  Prof. Dr. Feyyaz ONUR(Sayman) seçmiştir. Ankara Valiliği’nin 2.10.1991 tarih ve 140152 sayılı yazısı ile derneğin tüzüğünün 2908 sayılı dernekler yasasına uygun olduğu kabul edilmiştir. Derneğin ilk olağan genel kurul toplantısı 30.12.1991 tarihinde yapılmış ve yeni yönetim kurulu seçilmiştir. Yeni yönetim kurulu üyeleri 30.12.1991 tarihinde yapılan ilk toplantısında  Prof. Dr. Eriş ASİL (BAŞKAN), Prof. Dr. Feyyaz ONUR(BAŞKAN YARDIMCISI), Prof. Dr. Tamer BAYKARA(SEKRETER), Prof. Dr. Engin ŞARER(SAYMAN) ve Prof. Dr. Rahmiye ERTAN(ÜYE) şeklinde görev dağılımı yapmıştır.

Derneğimiz değişik dönemlerde mezunlarımızı bir araya getirmek için toplantılar düzenlenmiştir. 08.11.2008 tarihinde mezunlar buluşması gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında mezunlar yemeği verilmiş ve yine aynı yıl 1969, 1979 ve 1989 girişli mezunlarımıza sembolik mezuniyet töreni düzenlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar çok sayıda Fakültemiz öğrencilerine eğitim öğretim desteği vererek daha sağlıklı bir şekilde eğitim almaları sağlanmıştır. Fakültemizin gerek eğitim öğretim gerek araştırma alt yapısını iyileştirmek amacıyla ihtiyaç duyduğu ancak mevcut bütçe imkanlar ile karşılanamayan hususlarda Fakültemize destek olmuştur. Öğretim elemanlarımızın daha rahat ortamda çalışabilmesi için gerek ofis gerek araştırma laboratuvarlarında iyileştirmeler yapılmıştır. 
 8 kurucu üye ile yola çıkan derneğimizin tümü aktif olmayan üye sayısı 2431‘e ulaşmıştır.