Alternate Text

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Burs Başvuru FormuUlaşılamadığı Durumda İrtibat Kurulacak Kişi


Aile BilgileriBaşka resmi veya özel bir kuruluştan....


*Form ile Birlikte Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

NOT: (Her sayfası paraflanan ve son sayfası başvuru sahibi tarafından imzalanmış olan başvuru belgesi, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte dekanlığa getirilecektir.)

-Anne ve babanın aylık gelirleri ile ilgili bilgileri içeren işyerinden alınacak belge

-Emekli maaşı alanlar için banka hesap cüzdanında maaşı belirten sayfanın fotokopisi

-Öğrenci işlerinden alınacak not dökümü (Transkript)

-Öğrenci belgesi

-"Adli Sicil ve Arşiv Kaydı" belgesi (e-devletten alınabilir)

-"Adli Sicil ve Arşiv Kaydı" (Tüm aile bireylerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge)(e-devletten alınabilir)

-"Risk Merkezi Raporu Belgesi" (Hem anne hem de baba adına alınmalıdır) (e-devletten alınabilir)