Genel Kurul İlanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 60. Yıl Salonu Tandoğan/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 31 Mart 2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.  

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
Dernek Başkanı

GÜNDEM

Açılış ve yoklama

Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu

Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması

Denetleme kurulunun raporlarının okunması

Raporlar üzerinde görüşme

Yönetim kurulunun aklanması

Denetim kurulunun aklanması

Gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması

Organ seçimleri

Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek)

Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek)

Dilekler

Kapanış

Toplantı ile ilgili bağlantı kurulabilecek

Tel: 03122033001

Fax: 03122131081