Genel Kurul İlanı - 09.03.2023

Genel Kurul İlanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2023 tarihinde saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 60. Yıl Salonu Tandoğan/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeterli sayı aranmaksızın 10 Nisan 2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.

                                                                                          Prof. Dr. Asuman Bozkır

Dernek Başkanı

GÜNDEM

1)   Açılış ve yoklama

2)   Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu

3)   Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması

4)   Denetleme kurulunun raporlarının okunması

5)   Raporlar üzerinde görüşme

6)   Yönetim kurulunun aklanması

7)   Denetim kurulunun aklanması

8)   Gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması

9)   Dernek tüzüğü değişikliği

10)  Organ seçimleri

a)        Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek)

b)        Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek)

11)    Dilekler

12)    Kapanış

Toplantı ile ilgili bağlantı kurulabilecek Tel: 03122033001

                                                                  Fax: 03122131081