Mezun Takip Sistemi
Üniversitemiz mezunlarına ulaşmak amacıyla “Mezun Takip Sistemi” oluşturulmuştur. Bu sisteme, http://mezunlar.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.