ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

 

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde saat 14:00’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 60. Yıl Salonu Tandoğan/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 31 Mart 2021 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.  

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
Dernek Başkanı

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu
 3. Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması
 4. Denetleme kurulunun raporlarının okunması
 5. Raporlar üzerinde görüşme
 6. Yönetim kurulunun aklanması
 7. Denetim kurulunun aklanması
 8. Gelecek dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
 9. Organ seçimleri
 1. Yönetim Kurulu (5 asil, 5 yedek)
 2. Denetleme Kurulu (3 asil, 3 yedek)
 1. Dilekler
 2. Kapanış

Toplantı ile ilgili bağlantı kurulabilecek Tel: 03122033001

                                                                    Fax: 03122131081