Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olmak 
Başvuru formu ve Ailenin gelir belgesi
Transkript (1.sınıflardan istenmeyecektir)
Öğrenci adına açılan banka hesap bilgileri(Başvuru kabul edilmesi halinde)
Kimlik fotokopisi

Destek Süresi bir eğitim öğretim yılında en çok 9 aydır.
Başvuru yeri: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci İşleri Şefliği